Center Point - Éryn

Center Point

Center Point gaat over huidhonger, over zoeken naar verbinding.  Zowel met mensen dichtbij als verder weg, of het vinden van je thuis, je ‘center point’, over je lichaam als thuis. Filmmaker Sam van Zoest vertaalt het verhaal naar film.
OVER & OVER - DansBlok © Alina Fejzo

OVER & OVER

OVER & OVER, een dansperformance over escapisme en het opzoeken van grenzen. In deze beeldende en fysieke performance met vier dansers houden we het publiek een spiegel voor en nemen we ze mee de clubscene in. Een wereld waarin je schaamteloos jezelf kan zijn, je zorgen tijdelijk verdwijnen en je je kan verliezen in het moment. Wat gebeurt er wanneer je je verwachtingen loslaat? Welke grenzen vervagen?