Center Point

Center Point

Center Point gaat over huidhonger, over zoeken naar verbinding.  Zowel met mensen dichtbij als verder weg, of het vinden van je thuis, je ‘center point’, over je lichaam als thuis. Filmmaker Sam van Zoest vertaalt het verhaal naar film.